هیدروپونیک

هیدروپونیک یا آبکشت روشی است که گیاهان مختلف در بستری بدون هرنوع عناصر غذایی کاشت و برداشت می شوند.

شما می توانید کلیه لوازم و ملزومات مورد نیاز خودتان را از فروشگاه مزرعه شاد خریداری کنید.

هیدروپونیک شامل روش های متعدد است که معمول ترین روش آن DWC یا سطلی می باشد.

در فروشگاه ما کلیه کودهای مورد نیاز این روش ها موجود می باشد.صفر تا صد گلدهی و رشد را با ما تجربه کنید.

باغبانی بدون خاک در بستری شامل گردش آب و آب ساکن می باشد.این آب حاوی کلیه عناصر مورد نیاز گیاهان برای رشد و نمو و گلدهی و میوه دهی می باشد.

برای اینکه ما بتوانیم در آب با شرایط محیا و مناسبی گیاهان را کشت کنیم نیاز داریم همه عناصر بصورت سریع و سبک وارد ریشه و بافت گیاهان شود.

کودها باید دارای عناصری مطلوب و قابل جذب برای گیاهان باشد.همچنین باید عناصر کمیاب را شامل شود.

ویتامین ها و هورمون ها و اسیدهای آمینه جزو ترکیباتی هستند که به امر رشد و نمو و باردهی کمک زیادی می کنند.