سوال دارید؟

راهنمای خرید

راهنمای کودها:

جهت خرید کود مناسب برای کشت سبزیجات برگی مثل کاهو و ریحان و گشنیز و مشابه می توانید از کودهای زیر خریداری کنید.

1- کود هیدروپونیک کاهو فقط برای کاهو

2- کود هیدروپونیک هوگلند

3- فلورای نووا و فلورای سری سه تایی

جهت خرید کود هیدروپونیک برای محصولات میوه دار مثل گوجه،خیار،فلفل و میوه های گرمسیری و مشابه از کودهای زیر خریداری کنید:

1- کود هیدروپونیک خیارسبز

2- کود هیدروپونیک گوجه فرنگی

3- کود هیدروپونیک فلفل

4-کود هیدروپونیک بادمجان

5-  کود هیدروپونیک فلفل چیلی

6- کود هیدروپونیک فلورای نووا و کود فلورای سری سه تایی

7- کود هیدروپونیک کیت روبرتو

8-